ارتوپدی/بالاتنه/کتف بند

کتف بند چیست:

استخوان بندی شانه یک انسان از سه استخوان ترقوه -استخوان کتف-استخوان بازو تشکیل شده است.

استخوان کتف بخش مهمی از این سازوکار است که باعث می شود انسان ها بتوانند بهترین استفاده را از شانه و بازو ودر نهایت از دست هایشان داشته باشد

کتف بندها وسیله های کشی وبه شکل مناسب کتف هستند که از انها برای تامین حمایت خارجی از کتف استفاده میشود.کتف بند از خمیدگی پشت وستون فقرات را در وضعیت صحیح خود محافظت میکند

دربیشتر مواقعی میتواند از کتف بند استفاده کرد درصورتی که روی هم خوابیدن ریه ها دربیساری از موارد منجر به بروز مشکلات مختلف تنفسی میشود. هر مواقعی که از کتف بند استفاده میکند ناحیه کتف وسرشانه شما فرم پیدا میکند و از کتف ها وشانه جلوگیری می کند وقتی که شما نیز خستگی پشت را که مداوم با رایانه کارمیکند یا رانندگی یا فعالیت های ورزشی انجام میدهد و کتف بند از افتادگی ها و کتف وشانه جلوگیری میکند.

کتف بند را حتما بعد از مشاوره گرفتن متخصص ااستفاده کنید

آرنج بند=

ارنج یکی از مفاصل مهم دربدن انسان است.که در اثرفعالیت های روزانه مثل کارکردن یا ورزش ورزش کردن ممکن است تحت اسیب وصدمه قراربگیرد اهمیت این موضوع آنقدرزیاداست که امروزه آرنج بندها برای بهبود صدمه وبرای جلوگیری صدمه استفاده میشود. ارنج بند برای درد ارنج که یکی ازشایعه ترین دردها دربین اقایان وبانوان میباشد در ارنج دراثرعلل تاندونی عضلاتی ویااستخوانی ایجادمیشود استفاده از ارنج بند طبی موجب استراحت محل اتصال عضلات به تاندون میشود

مفصل ارنج شامل قسمت های تحتانی استخوان بازو وقسمت فوقانی استخوان های ساعد میباشد.

– استفاده ازآرنج بند

تثبیت مفصل ارنج درحین اجرای فعالیت های روزانه کشیدگی ورگ به رگ شدن ارنج حفظ گرما در بهبود گردش خون درمفصل کمک کردن در هنگام ورزش کردن به مفصل ارنج جلوگیری از صدمه های اتفاقی جلوگیری درمان های خفیف التهاب ارنج دراثر حرکات تکراری و…

تجهیزات پزشکی\اتوسکوپ

تجهیزات پزشکی\اتوسکوپ

به گوش بین اتوسکوپ یا اورسکوپ میگویند.اتوسکوپ یک وسیله کاملا طبی است .

در بازار اتوسکوپ های حرفه ای با برندهای مختلفی وجود دارد.

اتوسکوپ ها بدون نیاز به کارگذاری اسپکولوم به صورت جداگانه میتوانند برای معاینه بینی هم استفاده می کنند

اتوسکوپ ازیک بدنه فلزی.چراغ درقسمت داخل مجرایی ذره بین ساخته شدع است.

پزشکان برای معاینه کردن مجرای گوش خارجی صماخ از اتوسکوپ استفاده میکنند

دو نوع اتوسکوپ وجود دارد : متحرک و ثابت

مدل ثابت : با اتصال به منبع الکتریکی کار میکند و متداول تر است

مدال متحرک : با باتری شارژ میشود و نوع ان انتخاب مناسبی است

_این دو اتوسکوپ کاملا شبیه به هم هستند و تنها تفاوت انها در دریافت انرژی میباشد

_هنگامی که پزشک با اتوسکوپ بیمار را معاینه میکند ممکن است عوارضی بسیار کوچک و گذرا داشته باشد . مانند:سرفه و خارش که در کوتاه مدت ازبین میرود…