فشارسنج دیجیتال

فشارسنج دیجیتال

فشارسنج خون دستگاهی است که در پزشکی برای اندازه گیری فشارخون افراد استفاده میشود.

کاربرد دستگاه فشارخون : نیروی فشار وارد به دیواره ی سرخرگ ها (با ورود خون به داخل سرخرگ ها دراثرپمپاژ قلب) فشارخون نامیده میشود.

فشار خون دارای یک میزان ماکزیمم (فشارخون سیستولی) و یک میزان مینیموم (فشار خون دیاستولی) می باشد. درهنگام تعیین و گزارش فشار خون هر دومیزان باید ذکر شود. این میزان ها برحسب میلی مترجیوه در (عوام سانتی مترجیوه) گزارش میشود.

_انواع دستگاه فشار خون

۱:دستگاه فشارسنج جیوه ای ۲:دستگاه فشار سنج عقربه ای ۳:دستگاه فشارسنج دیجیتالی

مزایای فشارسنج دیجیتالی این است که برخی از افراد گمان میکنند که دستگاه فشارخون نمیتواند دقیق اندازه گیری کند. این فکر افراد اشتباه است سازوکارهای پیاده سازی شده و مکانیسمی که در فشارسنج دیجیتال دیده میشود به صورتی است که افراد بتوانند بهترین و دقیق ترین شکل ممکن فشارخون را اندازه گیری کنند.

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *